ACCU power of energy

Váš specialista na akumulátory
baterie a napájecí zdroje

přihlášení  /  registrace

s DPH
bez DPH

0,00 Kč
0,00 Kč

Záruka a reklamace

Úvod

Každá jednotlivá baterie prochází u výrobce testem, což v kombinaci s důkladnou kontrolou kvality výroby zaručuje vysokou a dlouhodobou funkčnost baterií. I přesto (zejména z důvodu transportu) se mohou ve výjimečných případech objevit závady. Pokud Vaše baterie nefunguje, proveďte, prosím, nejprve tyto kroky:

  • přesvědčte se, že jste správně vložili baterii do Vašeho přístroje, a že máte baterii odpovídající Vašemu typu zařízení
  • zkontrolujte Váš dobíječ, zda-li je dobře zapojen a nemá poškozené kontakty a přívodní kabel
  • ujistěte se, že v elektrické zásuvce, ke které máte dobíječ připojen je správné elektrické napětí
  • baterie nejsou z výroby nabité, proto ponechte baterii alespoň 30 minut nabíjet

Jestliže ani po této době se Vaše baterie nedobíjí nebo není zjiného důvodu funkční a řídili jste se našimi radami a podmínkami, přijměte, prosím, naši omluvu.

Baterii můžete samozřejmě reklamovat. Baterii v odešlete na adresu prodejce společně s Vaší úplnou adresou, telefonním číslem na kterém je možno Vás kontaktovat, popisem závady a daňovým dokladem. Případné dotazy týkající se reklamací lze vyřídit emailem na info@accu.cz.

Záruční doba

Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré námi nabízené zboží zákonná záruční doba 24 měsíců od dne obdržení zboží.

Záruka

Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání. Společnost ACCU Technology spol. s r.o. se zavazuje v záruční době vyměnit nebo opravit veškeré zboží, které bude bude splňovat podmínky pro reklamaci podle tohoto odstavce. Záruční doba se při tom prodlužuje o dobu, po kterou nemohl odběratel věc užívat v důsledku vyřizování reklamace. Reklamovat lze pouze kompletní výrobek s daňovým dokladem. V ostatních případech se reklamace vyřizují dle platných zákonů ČR.

Postup při reklamaci

Pro řádné vyřízení reklamace je třeba dopravit zboží na adresu servisního oddělení společnosti.

ACCU Technology spol. s r.o.
Farského 1462
390 02 Tábor

Tel.: +420 381 251 947, Fax: +420 381 251 947, e-mail: obchod@accu.cz.

Pracovníci servisu posoudí neprodleně povahu závady a informují odběratele o způsobu vyřízení reklamace. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět odběrateli.

Reklamaci závady vyřídí prodávající takto:

  • pokud servisní technik posoudí reklamaci jako oprávněnou, odešle prodávající kupujícímu opravené či vyměněné zboží bez zbytečného odkladu na náklady společnosti nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
  • pokud bude reklamace posouzena jako neoprávněná, odešle prodávající zpět zboží bez zbytečného odkladu na náklady kupujícího včetně možného naúčtování servisních úkonů a manipulačních poplatků a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

V případě oprávněné reklamace hradí dopravu zboží zpět ke kupujícímu dodavatel.

V případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady kupující.

Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy odběratel.

Vyřizování reklamace

Vyjádření o způsobu vyřízení reklamace doručí společnost ACCU Technology spol. s r.o., odběrateli bez zbytečných odkladů v co nejkratší době po obdržení reklamovaného zboží. Obvykle je reklamace vyřízena do tří dnů, maximální zákonná doba je 30 dní od obdržení reklamovaného zboží. Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě opravit ani vyměnit za nové, má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.

Upozornění

Každá zásilka je pojištěna a Česká pošta za zásilku ručí. Proto si vždy zásilku prohlédněte před dopravcem (pracovníkem Pošty atd.). V případě poškození obalu zásilky (pomačkaný, roztrhaný či jakkoliv porušený ), ihned s dopravcem sepište protokol o poškození, a zásilku nepřebírejte. V případě že jste zásilku již uhradily a chcete se ujistit o bezvadném stavu, učiňte tak před dopravcem (pracovníkem Pošty atd.) ihned při převzetí. Při zjištění závady Vám bude taktéž částka vrácena. Česká pošta případnou ztrátu musí nahradit a bude Vám zasláno nové zboží. Tato poškození se zatím nevyskytují, ale je dobře vědět, jak postupovat.

Kontaktujte nás

Nechcete-li kupovat zajíce v pytli a chcete si námi nabízené zboží prohlédnout ve skutečnosti, rádi Vás přivítáme v naší kamenné prodejně. Máte-li nějaký dotaz nebo vyskytnou-li se nějaké nejasnosti, kontaktujte nás prosím pomocí elektronické pošty nebo na našich telefonních číslech.

Distribuční centrum

ACCU Technology spol s r.o.
Farského 1462, 390 02 Tábor
tel./fax:+420 381 251 947
mobil: +420 773 99 33 00
e-mail: obchod@accu.cz

Po-Pá 9-12 / 13-16hod

Nahoru

Obchodní podmínky  |  Reklamační řád  |  Jak nakupovat?  |  Kontakty

© ACCU Technology, spol. s r.o.